f t g m
Copyright 2018 - Created by phm Jakub Strojny

 Co zrobić aby wstąpić do ZHP?

Krok 1

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko, pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele .

Krok 2

Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do kontaktu z Komenda Hufca oraz zapoznania się ze stroną internetową Hufca. Na stronie znajdziecie Państwo informacje gdzie działa najbliższa drużyna. Zasięg Hufca jest zróżnicowany, od dzielnicy, poprzez gminę aż po cały powiat.


Uwaga! Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP


O instruktorach

Nasi instruktorzy to osoby przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawują harcerskie komendy (hufce). Nadzór obejmuje kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa.

Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Hufca, aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, jego wieku, stopnia i doświadczenia.

Instruktorzy to bardzo często młodzi ludzie - dla Waszych dzieci starsi koledzy.

Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.

Rodzice mogą bezpośrednio kontaktować się również z samym drużynowym, uzyskując informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach co do umundurowania, zgłaszać uwagi co do bezpieczeństwa imprez i innych interesujących rodziców spraw.