f t g m
Copyright 2018 - Created by phm Jakub Strojny

Komisja Rewizyjna Hufca

  • czuwa nad zgodnoscia dzialania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
  • prawuje kontrole nad dzialalnoscia gospodarcza i finansowa jednostek organizacyjnych i wladz hufca pod wzgledem legalnosci, rzetelnosci, gospodarnosci i celowosci,
  • ocenia realizacje programu rozwoju hufca,
  • przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.

 

Sklad Komisji

Przewodniczacay:

pwd. Marcin Pasek

Z-ca przewodniczacego:

phm. Grazyna Tabor

Czlonek Komisji:

pwd. Katarzyna Nowak